tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Psychologie a psychoterapie pro dospělé

Mgr. Petra Skavská

Co je individuální psychoterapie?

Individuální psychoterapie je forma spolupráce, která pomáhá překonávat náročné životní situace, např. problémy ve vztazích, ztrátu partnera či zaměstnání a psychické obtíže jako např. pocity úzkosti, smutku, nízké sebevědomí, ztráta energie a smyslu života. Zároveň může být také cestou k seberozvoji a sebepoznání, k odhalení toho, čím naplnit životní cestu, aby byla prožívána uspokojivě a smysluplně.

 

Základem psychoterapie je důvěrný a bezpečný vztah a dialog mezi klientem a terapeutem. V rámci toho pracujeme s myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky a fantaziemi klienta, kdy se často odkrývají neuvědomované osobní vzorce chování, a hledáme možné příčiny prožívaných stavů. Smyslem tohoto procesu je hlubší porozumění sobě samému, blízkým vztahům a nalezení nové perspektivy ve svém životě. Terapeut spolupracuje s klientem na tom, aby si postupně našel svůj způsob, jak se cítit lépe a dosáhnout žádoucí změny či najít řešení ve své situaci. Velký význam má chuť a motivace klienta pracovat se sebou.

 

Pro koho je dobrá individuální psychoterapie?

Když zažíváte náročné životní situace, jako jsou problémy ve vztazích, ztráta partnera či zaměstnání a psychické obtíže jako např. pocity úzkosti, smutku, nízké sebevědomí, ztráta energie a smyslu života, psychoterapie Vám může pomoci je překonat. Zároveň může být pro Vás také cestou k seberozvoji a sebepoznání, k odhalení toho, čím naplnit svou životní cestu, abyste ji prožívali uspokojivě a smysluplně.

 

Jak individuální psychoterapie probíhá?

Záleží na přístupu terapeuta, z jakého psychoterapeutického vzdělání/výcviku vychází. Pokusím se zde nastínit přístup, který je blízký mě a uplatňuji ho ve své práci.

Od začátku spolupráce je pro mne důležité vytvořit s Vámi důvěrný a bezpečný vztah a dialog. V rámci toho pracujeme s Vašimi myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky a fantaziemi. Prostřednictvím tohoto odkrývání se pozvolna vyjevují neuvědomované osobní vzorce chování. Společně hledáme možné příčiny Vámi prožívaných stavů. Prohlížíme si Vaší osobní historii, Váš životní příběh, důležité momenty dětství a dospívání. Někdy je důležité se dívat ještě dál, k historii širší rodiny. Často také pracuji s tím, co se děje TEĎ a TADY, myšleno právě v danou chvíli mezi námi dvěma. Náš vztah a situace, které se v něm odehrávají, jsou určitým projekčním plátnem pro to, co se děje „tam venku“.

Smyslem tohoto procesu je hlubší porozumění sobě samému, blízkým vztahům a nalezení nové perspektivy ve svém životě. Nemohu Vám dát návod, co dělat jinak, ale pomohu Vám v tom, abyste si postupně našel/a svůj způsob, jak se cítit lépe a dosáhnout žádoucí změny či najít řešení ve své situaci. Velký význam má Vaše chuť a motivace se sebou pracovat.

 

Potřebuji doporučení od lékaře?

Nepracuji na pojišťovnu, není tedy třeba žádné doporučení lékaře a o naší spolupráci nebude veden žádný záznam do Vaší zdravotní dokumentace. Vše je důvěrné, jen mezi námi (s výjimkou ohlašovací povinnosti platné pro všechny občany ČR, uvedené v trestním zákoně).

Jak může probíhat naše první setkání?

Budu na Vás čekat ve smluvený čas ve své pracovně. Představím se Vám. Nabídnu Vám teplý či studený nápoj a pohodlné místo k sezení. A pak už se pro Vás otvírá hodinový prostor, nerušený čas s mou plnou a soustředěnou pozorností.

Poprosím Vás, abyste mi popsal/a, co Vás přimělo k rozhodnutí se se mnou setkat a jaká jsou Vaše očekávání od naší spolupráce a směrem ke mně.

Pokud máte na mě nějaké otázky, ráda je kdykoli zodpovím.

Stručně Vám představím můj způsob práce, pravidla naší případné spolupráce.

Po prvním setkání si zpravidla nedomlouvám další termín. Dávám tak prostor k tomu, abyste si v klidu mohli rozmyslet, zda jsem tím, s kým chcete spolupracovat. Terapeutický vztah je něco velmi osobního a hrají v něm důležitou roli sympatie a důvěra. Někdy člověku může trvat déle, než najde toho „svého“ terapeuta, který mu „sedne“. Ale určitě stojí za to hledat. Samozřejmě, pokud si budete již zcela jisti, že chcete ve spolupráci se mnou pokračovat, lze si další termín dohodnout již konci prvního setkání.

 

Jak vypadají další setkání?

Na druhém setkání se zpravidla domlouváme na frekvenci a počtu setkání (liší se dle potřeb), někomu stačí jedno až tři setkání (jasně ohraničené téma, rozvaha volby možností), někdy je spolupráce obsáhlejší a společně si spíše vytýčíme milník, ve kterém se budeme nad naší spoluprací ohlížet a domlouvat se ohledně dalšího směřování.

V dalších dvou setkáních si také upřesňujeme směr a cíle terapie, pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci.

Mluvíme o tématech, které Vás ke mně přivedly. Ptám se také na to, co Vám funguje, kdo a co Vám přináší podporu, jaké jsou Vaše zdroje, ze kterých můžete čerpat. Postupně se také seznamuji s Vaším osobním příběhem, s Vaší rodinnou historií. Rozkrýváme Vaše zaběhnuté vzorce chování a prožívání a hledáme společně možnosti, jak některé z nich pomalu měnit. Nahlížíme Vámi prožité situace z jiných úhlů pohledu a otvíráme tak nové kontexty. Reflektuji, co se děje mezi námi, v našem vztahu, TEĎ a TADY, jako odraz toho, co možná zažíváte s jinými lidmi v běžném životě.

Rezervace

Vyplněním níže uvedeného formuláře si můžete nezávazně rezervovat psychoterapii v LogArte.
Mgr. Petra Skavská Vás bude kontaktovat s potvrzením Vaší rezervace.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení a vedení evidence rezervace a jejíhovyhodnocení.

Zpráva:
Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:
Opište prosím znaky z obrázku:
Jiný obrázek
LogArte CentrUm - logopedie, fyzioterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2020 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.089   login