tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Naši specialisté

Mgr. Lucie Krejčová

Mgr. Lucie KrejčováMgr. Lucie Krejčová

Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii.

 

Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění.


Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany.

 


Profesní zkušenosti:

                                   Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)           Česká arteterapeutická asociace             Česká škola bez hranic

Mgr. Gabriela Klofáčová

Mgr. Gabriela KlofáčováMgr. Gabriela Klofáčová
Jmenuji se Gabriela Klofáčová a oblasti logopedie se plně věnuji od roku 2021, kdy jsem nastoupila jako logopedka do soukromé logopedické ambulance, kde jsem měla možnost pracovat s klienty všech věkových kategorií od malých dětí s opožděným vývojem řeči až po starší klienty s obtížemi v řeči po cévní mozkové příhodě. Již během studia jsem se věnovala práci v oboru, nejprve jako sdílený asistent v běžné mateřské škole, poté jako logopedický asistent v soukromé logopedické ambulanci.

 

Profesní zkušenosti:

 • Bakalářské studium v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze
 • Magisterské studium v oboru logopedie na Masarykově univerzitě v Brně
 • Praxe v logopedické ambulanci jako logopedický asistent od roku 2020 do roku 2021
 • Praxe v mateřské škole jako asistent pedagoga od roku 2019 do roku 2020
 • Praxe logopedky v soukromé logopedické ambulanci od roku 2021 do roku 2023

Mgr. Alena Krnáčová

Mgr. Alena KrnáčováMgr. Alena Krnáčová

Externí spolupracovnice LogArte CentrUm

Jmenuji se Alena Krnáčová a mým povoláním je speciální a předškolní pedagogika. Této oblasti se věnuji již osmým rokem, zaměřuji se na speciálně-pedagogickou diagnostiku, která následně vede k nápravě oslabených oblastí.  Zaměřuji se na sestavení individuálního praktického programu pro dítě a jeho rodiče, ve kterém se cíleně posilňuje sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost a další dílčí funkce, tak důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Programy, které vedu:

 • Diagnostika školní zralosti, příprava na školu (Maxík) – předškolní věk
 • Diagnostika specifických poruch učení a chování a nácvik čtení, psaní, počítání, pozornosti (Nácvik percepčních a motorických funkcí, Grafomotorika, Kupoz) -  mladší školní věk
 • Výchovné poradenství dětí od 3 let

 

Profesní zkušenosti:

 • Speciální pedagogice se věnuji od roku 2007
 • Magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta:  speciální pedagogika a předškolní  pedagogika
 • Praxe s dospělými s dětskou mozkovou obrnou a rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Praxe v běžných základních školách v Praze a Středočeském kraji - reedukace dětí s poruchami učení, pozornosti a chování (CPIV Projekt NÚV)
 • Praxe v mateřské škole jako pedagožka a metodička (Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Praxe v evropských školách v Bruselu a Lucembursku v rámci Pedagogicko-psychologické poradně NÚV

Martin Wagenknecht

MartinMartin

Externí spolupracovník LogArte CentrUm

Jmenuji se Martin Wagenknecht a józe se věnuji od roku 2008, její výuce pak od roku 2010. Postupně jsem se seznámil s řadou jógových přístupů a stylů - dynamických i klidnějších a relaxačních. Jóga pro mne je nástroj, který nám pomáhá v tom, abychom byli v harmonii na všech úrovních naší bytosti. Nejde jen o tělesnou stránku, ale také o emocionální a psychickou vyrovnanost. Můj přístup počítá s jednoduchými technikami přenositelnými do běžného života vedoucími k lepšímu uvědomění vlastního těla a dechu, což posléze vede také k uklidnění mysli. Na základě svých zkušeností výuku šiju na míru každému klientovi. Více o mne najdete na mém webu.

 

Profesní zkušenosti:

 • kurz pro instruktory III. třídy u České akademie jógy (2011),
 • certifikát k výuce ashtanga vinyasa jógy od Vijaye Kumare z jihoindického Mysore (2012 a 2014),
 • kurz pro instruktory II. třídy u České akademie jógy (2015),
 • od roku 2015 lektoruji budoucí instruktory jógy - v současnosti působím jako lektor na akreditovaném kurzu MŠMT v rámci studia Think Yoga v Českých Budějovicích a na Škole jógy a zdravého pohybu Lenky Oravcové,
 • od roku 2010, kdy jsem se začal věnovat józe jsem absolvoval celou řadu workshopů a seminářů s celou řadou českých i zahraničních lektorů věnovaných namátkou: súfijské józe, józe a fyzioterapii (vývojové kineziologii), shiatsu (japonská dotyková terapie), qigongu (čínské energetické cvičení) a dalším tématům.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.011   login