tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Naši specialisté

Mgr. Lucie Krejčová

Mgr. Lucie KrejčováMgr. Lucie Krejčová

Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii.

 

Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění.


Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany.

 


Profesní zkušenosti:

                                   Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)           Česká arteterapeutická asociace             Česká škola bez hranic

Mgr. Milena Šafránková

Mgr. Milena ŠafránkováMgr. Milena Šafránková

Jmenuji se Milena Šafránková a v oboru pracuji od roku 2005. V resortu zdravotnictví pracuji od roku 2007. Pracovala jsem v nestátních zdravotnických zařízeních, kde jsem měla možnost věnovat se klientům všech věkových kategorií s širokým spektrem obtíží (poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti řeči, neurovývojové vady, poruchy polykání, vady sluchu, poruchy učení,..).

Profesní zkušenosti:

 • Magisterské studium na PedF UK se SZZ z logopedie a surdopedie
 • Ukončená specializační předatestační příprava
 • Člen Asociace klinických logopedů ČR
 • Člen Fédération Nationale des Orthophonistes (Francie)
 • Spolupráce s Lycée Français de Prague
 • Spolupráce s MUDr. Zuzanou Veldovou (www.foniatrix.cz)
 • Terapeut EEG Biofeedback

Mgr. Michaela Horáková

Mgr. Michaela HorákováMgr. Michaela Horáková

Jmenuji se Michaela Horáková a pracuji jako logopedka. Oboru se intenzivně věnuji od roku 2015 a již třetím rokem pracuji ve státním zdravotnickém zařízení se zaměřením na klientelu s neurologicky podmíněnými poruchami komunikace. Od ledna 2019 také pracuji jako logoped se zaměřením na děti ve zdravotnickém zařízení LogArte.

V předchozích letech jsem působila v rezortu školství u dětí a žáků vyžadujících speciálně pedagogickou a logopedickou péči v rámci předškolního a základního vzdělávání.

 

Profesní zkušenosti:

 • Logopedii se věnuji od roku 2015
 • Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie, Masarykova univerzita v Brně; magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Karlova Univerzita v Praze
 • Probíhající specializační příprava v oboru klinická logopedie, specializační výcvik
 • Speciální pedagog – logoped v základní škole logopedické a SPC pro děti s vadami řeči od 2015 do 2017
 • Logoped ve zdravotnictví ve státním zdravotnickém zařízení od 2017
 • Logoped ve zdravotnictví v LogArte od ledna 2019

PhDr. Kateřina Velemínská

PhDr. Kateřina VelemínskáPhDr. Kateřina Velemínská

Jmenuji se Kateřina Velemínská a v oboru (v resortu zdravotnictví) pracuji od roku 2004. Mám zkušenost s prací s dětmi i dospělými s různými poruchami a vadami řeči a jazyka (opožděný vývoj řeči, patlavost, vývojová dysfázie, vývojová dysartrie, koktavost, breptavost, huhňavost, symptomatické poruchy řeči provázející jiné dominantní postižení, např. mentální retardaci, poruchy autistického spektra aj, mutismus, afázie, získaná dysartrie, poruchy hlasu). V poslední době pracuji nejvíce s dětmi předškolního a školního věku.

 

Profesní zkušenosti:

 • Magisterské studium na PedF UK se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie 1999-2004
 • Předatestační příprava - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví ČR 2005-2007
 • Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce z logopedie na PedF UK 2007
 • Atestace v oboru Klinická logopedie – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 2007
 • Spolupráce s Občanským sdružením Klub Afázie, Praha 6 – vedení konverzačních skupin 2004-2013
 • Logopedická ambulance Dr. Jirutkové, poliklinika Prosek, Praha 9 2004–2014
 • Program celoživotního vzdělávání (Asociace klinických logopedů) - kurzy a konference od roku 2007
 • Logopedická ambulance Mgr. Dvořákové, zdravotní středisko Čimice, Praha 8 od roku 2014
 • Člen Asociace klinických logopedů od roku 2004
 • Klinický logoped v LogArte od října 2020


Mgr. Alena Krnáčová

Mgr. Alena KrnáčováMgr. Alena Krnáčová

Externí spolupracovnice LogArte CentrUm

Jmenuji se Alena Krnáčová a mým povoláním je speciální a předškolní pedagogika. Této oblasti se věnuji již osmým rokem, zaměřuji se na speciálně-pedagogickou diagnostiku, která následně vede k nápravě oslabených oblastí.  Zaměřuji se na sestavení individuálního praktického programu pro dítě a jeho rodiče, ve kterém se cíleně posilňuje sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost a další dílčí funkce, tak důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Programy, které vedu:

 • Diagnostika školní zralosti, příprava na školu (Maxík) – předškolní věk
 • Diagnostika specifických poruch učení a chování a nácvik čtení, psaní, počítání, pozornosti (Nácvik percepčních a motorických funkcí, Grafomotorika, Kupoz) -  mladší školní věk
 • Výchovné poradenství dětí od 3 let

 

Profesní zkušenosti:

 • Speciální pedagogice se věnuji od roku 2007
 • Magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta:  speciální pedagogika a předškolní  pedagogika
 • Praxe s dospělými s dětskou mozkovou obrnou a rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Praxe v běžných základních školách v Praze a Středočeském kraji - reedukace dětí s poruchami učení, pozornosti a chování (CPIV Projekt NÚV)
 • Praxe v mateřské škole jako pedagožka a metodička (Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Praxe v evropských školách v Bruselu a Lucembursku v rámci Pedagogicko-psychologické poradně NÚV
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2021 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.134   login