tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Naši specialisté

Mgr. Lucie Krejčová

Mgr. Lucie KrejčováMgr. Lucie Krejčová

Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii.

 

Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění.


Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany.

 


Profesní zkušenosti:

                                   Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)           Česká arteterapeutická asociace             Česká škola bez hranic

Mgr. Milena Šafránková

Mgr. Milena ŠafránkováMgr. Milena Šafránková

Jmenuji se Milena Šafránková a v oboru pracuji od roku 2005. V resortu zdravotnictví pracuji od roku 2007. Pracovala jsem v nestátních zdravotnických zařízeních, kde jsem měla možnost věnovat se klientům všech věkových kategorií s širokým spektrem obtíží (poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti řeči, neurovývojové vady, poruchy polykání, vady sluchu, poruchy učení,..).

Profesní zkušenosti:

 • Magisterské studium na PedF UK se SZZ z logopedie a surdopedie
 • Ukončená specializační předatestační příprava
 • Člen Asociace klinických logopedů ČR
 • Člen Fédération Nationale des Orthophonistes (Francie)
 • Spolupráce s Lycée Français de Prague
 • Spolupráce s MUDr. Zuzanou Veldovou (www.foniatrix.cz)
 • Terapeut EEG Biofeedback

Mgr. Michaela Horáková

Mgr. Michaela HorákováMgr. Michaela Horáková

Jmenuji se Michaela Horáková a pracuji jako logopedka. Oboru se intenzivně věnuji od roku 2015 a již třetím rokem pracuji ve státním zdravotnickém zařízení se zaměřením na klientelu s neurologicky podmíněnými poruchami komunikace. Od ledna 2019 také pracuji jako logoped se zaměřením na děti ve zdravotnickém zařízení LogArte.

V předchozích letech jsem působila v rezortu školství u dětí a žáků vyžadujících speciálně pedagogickou a logopedickou péči v rámci předškolního a základního vzdělávání.

 

Profesní zkušenosti:

 • Logopedii se věnuji od roku 2015
 • Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie, Masarykova univerzita v Brně; magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Karlova Univerzita v Praze
 • Probíhající specializační příprava v oboru klinická logopedie, specializační výcvik
 • Speciální pedagog – logoped v základní škole logopedické a SPC pro děti s vadami řeči od 2015 do 2017
 • Logoped ve zdravotnictví ve státním zdravotnickém zařízení od 2017
 • Logoped ve zdravotnictví v LogArte od ledna 2019

Mgr. Alena Krnáčová

Mgr. Alena KrnáčováMgr. Alena Krnáčová

Externí spolupracovnice LogArte CentrUm

Jmenuji se Alena Krnáčová a mým povoláním je speciální a předškolní pedagogika. Této oblasti se věnuji již osmým rokem, zaměřuji se na speciálně-pedagogickou diagnostiku, která následně vede k nápravě oslabených oblastí.  Zaměřuji se na sestavení individuálního praktického programu pro dítě a jeho rodiče, ve kterém se cíleně posilňuje sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost a další dílčí funkce, tak důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Programy, které vedu:

 • Diagnostika školní zralosti, příprava na školu (Maxík) – předškolní věk
 • Diagnostika specifických poruch učení a chování a nácvik čtení, psaní, počítání, pozornosti (Nácvik percepčních a motorických funkcí, Grafomotorika, Kupoz) -  mladší školní věk
 • Výchovné poradenství dětí od 3 let

 

Profesní zkušenosti:

 • Speciální pedagogice se věnuji od roku 2007
 • Magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta:  speciální pedagogika a předškolní  pedagogika
 • Praxe s dospělými s dětskou mozkovou obrnou a rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Praxe v běžných základních školách v Praze a Středočeském kraji - reedukace dětí s poruchami učení, pozornosti a chování (CPIV Projekt NÚV)
 • Praxe v mateřské škole jako pedagožka a metodička (Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Praxe v evropských školách v Bruselu a Lucembursku v rámci Pedagogicko-psychologické poradně NÚV

Martin Wagenknecht

MartinMartin

Externí spolupracovník LogArte CentrUm

Jmenuji se Martin Wagenknecht a józe se věnuji od roku 2008. V tomto čase jsem se seznámil s řadou jógových přístupů a stylů. Od těch dynamických až po ty relaxační. Jóga pro mne je nástroj, který nám pomáhá v tom, aby pro nás vlastní tělo nebylo překážkou a zároveň jsme se naučili vnímat jeho hlas. Můj přístup počítá s jednoduchými technikami přenositelnými do běžného života vedoucími k lepšímu uvědomění vlastního těla a dechu a skrze to ke klidu mysli.
Jsem absolventem kurzu pro instruktory II. třídy u České akademie jógy, jsem certifikovaný k výuce ashtanga vinyasa jógy od Vijaye Kumare z jihoindického Mysore. Veřejné a soukromé lekce jógy vedu od roku 2010. V současnosti působím také na několika školách vzdělávající budoucí instruktory jógy.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2022 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.025   login