tel: 777 700 772
milena@logarte.cz
Žába
 

Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm

Logopedie

Logopedie hrazená VoZP - Obrázková logopedie pro pojištěnce VoZPLogopedie hrazená VoZP - Obrázková logopedie pro pojištěnce VoZP

Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí.

 

Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování.

Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění.

 

Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívajícídospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti.

 

Smlouvu o úhradě logopedie máme mimo jiné s:

VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Vašemu dítěti pojištěnému u VoZP věnujeme zdarma praktickou příručku Obrázková logopedie.

Ještě nejste u Vojenské? Poradíme Vám.

 

Dále máme smlouvu o úhradě logopedie s pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - VZP (111)

Oborová zdravotní pojišťovna - OZP (207)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - ZP MV ČR (211)

RBP, zdravotní pojišťovna (213)


Mgr. Lucie Krejčová
Mgr. Lucie Krejčová
Mgr. Milena Šafránková
Mgr. Milena Šafránková
Mgr. Michaela Horáková
Mgr. Michaela Horáková
PhDr. Kateřina Velemínská
PhDr. Kateřina Velemínská

Arteterapie

Mgr. Lucie KrejčováMgr. Lucie Krejčová

Stejně jako řeč, je i výtvarné vyjadřování formou komunikace a do značné míry s vývojem řeči souvisí. Pokud vaše dítě nekreslí, i pro něj je v LogArte prostor k malování. Arteterapie se zabývá i neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Výtvarná činnost přináší bezprostřední, osobní a konkrétní neopakovatelný zážitek z tvorby, prožitek sebe sama a seberealizaci.

 

Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly, rozšiřte si výtvarné znalosti a oživte touhu nově vnímat realitu.  

Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup.

Rekondiční a regenerační služby, fyzioterapie

Mgr. Richard AlbertiMgr. Richard Alberti

Jaké metody fyzioterapie Vám můžeme nabídnout?
terapii využíváme základních vyšetřovacích metod hybného systému: antropometrii, goniometrii, vyšetření pohyblivosti páteře, svalového testu, vyšetření zkrácených a oslabených svalových skupin, vyšetření hypermobility, kineziologického rozboru stoje - statického a dynamického.

 

Dále využíváme následujících terapeutických metod: měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, prvků dynamické neuromuskulární stabilizace, metody Ludmily Mojžíšové, konceptu Bobath. Z metod využívajících pomůcek lze jmenovat sensomotorickou stabilizaci a cvičení na velkém míči či labilních plochách nebo úseči, Klappovo lezení a prvky metody Flowin®.

Speciální pedagogika

Mgr. Alena KrnáčováMgr. Alena Krnáčová

V poradenství ve výchově a vzdělávání společně s rodiči hledáme různé cesty pro správný vývoj a další rozvoj jejich dítěte. Vodítkem jsou pro nás samotní rodiče, důvěra ve skutečnost, že své dítě znají nejlépe. Rodiče přichází s různými potřebami: s výchovou, či školou nemají zkušenosti, trápí se srovnáváním svého dítěte s jinými vrstevníky, mají obavy pochybnosti, týkající se chování jejich dítěte. S nástupem dětí do školních zařízení přichází nové otázky, změny a děti potřebují další jiný způsob spolupráce, či podpory.

LogArte CentrUm - logopedie, fyzioterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 700 772  milena@logarte.cz  
Copyright © 2014–2020 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.021   login