tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Logopedie pro dospělé

Logopedie není jen pro děti.

 

Některé řečové obtíže – nesprávně tvořené hlásky (dyslálie/patlavost), poruchy tempa (breptavost) a plynulosti řeči (koktavost) přetrvají do dospělosti.

 

Logoped je tu také pro lidi po poúrazových stavech hlavy, cévních mozkových příhodách, kteří trpí v různé míře poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie) či motorickou poruchou řeči (dysartrie).


Budete na správné adrese, i pokud jste subjektivně nespokojeni se svým rétorickým projevem. Řečový projev souvisí např. se správným dýcháním, tvorbou hlasu, přesnou artikulací, modulací a intonací, frázováním a logickým členění vět, i neverbální komunikací.

       foto/max/058e6073b7adf4.png

 

Pozvání do pořadu České televize Sama doma dne 29. 9. 2016 přijala Mgr. Lucie Krejčová, která hovořila na téma Logopedie pro dospělé.

První část Druhá část
http://www.logarte.cz/foto/max/fws_20170401215455_0.png http://www.logarte.cz/foto/max/fws_20170401215455_1.png

 

 Z pořadu Sama doma je na webu České televize k dispozici záznam chatu s Mgr. Lucií Krejčovou na téma: logopedie pro dospělé.

 

LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.018   login