tel: 777 700 772
milena@logarte.cz
Žába
 

Co je arteterapie

Výtvarné vyjadřování, je formou komunikace, ale odlišnou od lidské řeči. V procesu tvorby je přítomno nejen zobrazování skutečnosti, ale i proces a prostředek sebevyjádření.

 

Výtvarné dílo můžeme chápat jako výraz komplexní psychické činnosti, jako výtvarnou metaforu, která umožňuje ztvárnění  představy o vnějším světě a o místě v něm. Veškerou tvůrčí uměleckou činnost je možné považovat za symbolickou a tedy spojenou s intuitivní a emoční složkou osobnosti.

 

Terapeutická funkce umění spočívá právě v možnosti vyvažovat vědomé a nevědomé prvky lidské zkušenosti. Více o arteterapii  se dočtete v arteterapii pro dospělé.

 


Zdroj; více k arteterapii: E. Perout: Arteterapie se zrakově postiženými, Okamžik 2005

LogArte CentrUm - logopedie, fyzioterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 700 772  milena@logarte.cz  
Copyright © 2014–2020 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.022   login