tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Ceník

Logopedie

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami kromě 205. Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 si hradí péči sami.

VZP VoZP OZP ZPŠ ZP MV ČR RBP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - 111

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - 201

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - 211

RBP, zdravotní pojišťovna - 213


Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 mají možnost požádat svoji zdravotní pojišťovnu o uzavření smlouvy s naším zdravotnickým zařízením o úhradě logopedie nebo přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně.

 

 

Arteterapie

Klienti si péči hradí hotově. Tuto službu zdravotní pojišťovny nehradí.

 

Logopedie   Cena
Logopedie 30 min.   500 Kč
Logopedie 45 min.   750 Kč
Logopedie 60 min.   1000 Kč

Vstupní logopedické vyšetření (max. 60 min, délka závisí na problematice)

  max. 1000 Kč

Nutnou délku logopedické terapie budeme znát po absolvování vstupního vyšetření.

Obecně potřebujeme pro lehčí problematiku 30 min., složitější pak věnujeme více času, 45 - 60 min.

 
Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku k VŠ studiu   250 Kč
Logopedická zpráva na vyžádání u pravidelně docházejících klientů   300 Kč
Logopedická zpráva na vyžádání po jednorázové návštěvě   600 Kč
Logopedická depistáž v MŠ (vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči)   100 Kč / dítě (min. 2000 Kč)
     
Arteterapie   Cena
Arteterapie 30 min.   500 Kč
Arteterapie 45 min.   750 Kč
Arteterapie 60 min.    1000 Kč


Domluvené sezení je závazné, bezplatně jej lze zrušit telefonicky či sms zprávou 24 hodin předem před domluveným termínem.

LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.006   login