tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Arteterapie

Arteterapie s dětmi pomáhá při navození kontaktu, vytváří prostor pro impulzivní motorické aktivity a umožňuje nahlédnout do nevědomého světa. Terapeutická funkce umění spočívá právě v možnosti vyvažovat vědomé a nevědomé prvky lidské zkušenosti. Arteterapie se může podílet na odstranění důsledků emocionálního poranění či traumatické události, pracuje se strachy a úzkostmi dítěte. Prostřednictvím kresby se můžeme pokusit přiblížit se k osobnosti dítěte a její vztahové složce. Arteterapie se také zabývá neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Logopedické grafomotorické potíže spolu úzce souvisí.

V období dospívání nabízí arteterapie prostor k rozvoji sociální dovednosti a pomáhá formovat obraz sebe sama. Práce arteterapeuta se zaměřuje na podporu klienta v nalézání vlastní identity. Co namalujete je odrazem Vašeho vnitřního světa. Obsah, forma a proces tvorby se stává materiálem k Vašemu hlubšímu sebepoznání. Hlavním cílem arteterapeuta je pomáhat klientovi při změně a kultivaci chování, myšlenek a postojů.
   
Arteterapie v LogArte vychází z vašich potřeb.

Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly a oživte touhu nově vnímat realitu.

LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.02   login