tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Arteterapie pro dospělé

Každá tvorba je intuitivní, čerpá inspiraci z hlubin vaší vlastní duše a snaží se ji svými výrazovými prostředky zachytit. Výtvarná činnost přináší bezprostřední, osobní a konkrétní neopakovatelný zážitek. Je to zážitek z tvorby, prožitek sebe sama a seberealizace.

 

Co namalujete je odrazem Vašeho vnitřního světa. Obsah, forma a proces tvorby se stává materiálem k Vašemu hlubšímu sebepoznání.

Projektivní arteterapie

Při tvorbě výtvarného díla dochází k promítání vnitřních psychických obrazů do vnějších výrazových forem. Ty je pak možné chápat jako neverbální informaci o osobnosti autora, jako metaforické zobrazení vnitřního konfliktu, míry deprivace či integrovanosti. Výrazové formy mohou zviditelňovat kompenzační formy jednání a prožívání, formy převažujících vzorců chování k sobě samému i okolí, dynamiku v mezilidských vztazích, výkonovou situaci. Rovněž mohou signalizovat psychosomatické onemocnění.

Hlavním cílem arteterapeuta je pomáhat klientovi při změně a kultivaci chování, myšlenek a postojů. Za metaforu potřebné změny je považován posun v klientově výtvarném vyjadřování. Terapeut ovlivňuje výtvarnou produkci, jak metodickými pokyny při malování, tak slovní interpretací jeho výtvarného díla. Symbolický způsob vyjadřování můžeme označit jako konkrétní, názorný a přibližný. Interpretace – reflexivní dialog, probíhá spíše formou otázek ke klientovi. Arteterapeut využívá možnosti specifické komunikace mezi sebou a klientem, kdy slovo stojí nad výtvarným dílem a umožňuje klientovi porozumět obsahu jeho výtvarného sdělení. Postřehnutím, dříve ne zcela vědomých souvislostí, je zprostředkován návrat k původním životním křižovatkám a krizím. Klient je motivován k hledání nových, adekvátnějších způsobů řešení. Je pochopitelné, že poznatek dosažený díky interpretačnímu vstupu zpětně ovlivňuje i podobu výtvarné produkce.

V této sebezkušenosti není rozhodující míra poučenosti a výtvarného umu.


Dejte své tvořivosti „zelenou“, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly, rozšiřte si výtvarné znalosti a oživte touhu nově vnímat realitu.  

Arteterapie v LogArte vychází z vašich potřeb.

 

 

Zdroj; více k arteterapii: Perout, E.: Arteterapie se zrakově postiženými, Okamžik 2005

LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.019   login