tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

věčí děti (vyhledávání)

LogArte CentrUm - naše obory : LogArte CentrUm – KLINICKÁ LOGOPEDIE a další obory tu jsou pro děti i pro dospělé. Nikdy není pozdě krásně mluvit. Už jste někdy logopedii méně či více úspěšně navštěvovali? Můžete začít znovu a jinak. Dejte si šanci. Naším cílem je srozumitelně a systematicky Vás provázet logopedickou terapií. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Více čtěte v odkazu logopedie. Vaše dítě nechce kreslit? Máte pocit, že malovat či začít kreslit nemůžete, protože to neumíte? Chcete se prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby dozvědět více o sobě? Pojďte malovat, budeme Vás provázet. Více čtěte v odkazu arteterapie. Těšíme se na setkání s Vámi. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Speciální pedagogika V poradenství ve výchově a vzdělávání společně s rodiči hledáme různé cesty pro správný vývoj a další rozvoj jejich dítěte. Vodítkem jsou pro nás samotní rodiče, důvěra ve skutečnost, že své dítě znají nejlépe. Rodiče přichází s různými potřebami: s výchovou, či školou nemají zkušenosti, trápí se srovnáváním svého dítěte s jinými vrstevníky, mají obavy pochybnosti, týkající se chování jejich dítěte. S nástupem dětí do školních zařízení přichází nové otázky, změny a děti potřebují další jiný způsob spolupráce, či podpory. Logopedie pro děti a dospívající : Mutismus Mezi další komunikační potíže patří oněmění (mutismus). To může nastat po psychickém traumatu (které nedovoluje tvořit hlas). Častěji se u dětí setkáváme s výběrovou nemluvností (elektivní mutismus) vůči konkrétní/m osobě/osobám nebo prostředí. V obou případech je na místě spolupráce s dětským psychologem. Speciální pedagogika : Mgr. Alena Krnáčová V poradenství ve výchově a vzdělávání společně s rodiči hledám různé cesty pro správný vývoj a další rozvoj jejich dítěte. Vodítkem jsou pro mě samotní rodiče, důvěra ve skutečnost, že své dítě znají nejlépe. Rodiče přichází s různými potřebami: s výchovou, či školou nemají zkušenosti, trápí se srovnáváním svého dítěte s jinými vrstevníky, mají obavy pochybnosti, týkající se chování jejich dítěte. S nástupem dětí do školních zařízení přichází nové otázky, změny a děti potřebují další jiný způsob spolupráce, či podpory. Doporučuji různé způsoby, metody, či programy, jak s dětmi pracovat. Dále navrhuji změny, které je nezbytné zavést. Většinou jsou to maličkosti, na které je potřeba se zaměřit, ale zároveň tyto vyžadují důslednost, systematičnost v každodenním tréninku. Tyto maličkosti však ve výsledcích mohou přinést velké věci. Velké věci a tedy hlavní cíle naší vzájemné spolupráce: aby děti měli z učení radost aby se společně s rodiči zaměřili na své silné stránky a poznávali, co je dělat baví a v čem se jim daří a zažili si úspěch aby děti poznaly a uměly posílit své slabé stránky, tak aby je v životě zásadně neomezovaly Čas objednat se a přijít v případě že: potřebujete vědět, že je Vaše dítě na školu připravené nastupujete v září do školy a máte pocit, že je potřeba doladit některou z oblastí: percepce, řeč, grafomotorika, pozornost apod. už jste do školy nastoupili a potřebujete podpořit v psaní, čtení, počítání vidíte u svého dítěte rizika rozvoje dyslexie, dysgrafie, dysortografie, nebo poruch pozornosti nejste si jistí v různých věcech, které se týkají vzdělávání vašeho dítěte a potřebujete se poradit, ujistit, doporučit další odborníky z hlediska prevence nikdy není pozdě začít něco dělat Další informace o speciální pedagogice najdete na webu Mgr. Aleny Krnáčové www.krnacovaporadenstvi.cz Logopedická literatura pro děti : Rozpovídej se 1. a 2. díl / Rozpovídej se Rozpovídej se, 1. a 2. díl Autor: Mgr. Lucie Krejčová Zábavná cvičení pomáhají s rozvojem řeči. Trénují pouze probíraný jev a nepřeskakují na složitější úkoly, dokud dítě nedosáhne dané úrovně. Z obsahu vybíráme: sluchová cvičení, rytmizace, porozumění, motorika jazyka, fixace a diferenciace hlásek. Publikace je primárně určena pro rodiče dětí, pedagogy MŠ a logopedy, avšak uplatní ji i speciální pedagogové, asistenti dětí nebo kliničtí logopedi. Článek o knihách Rozpovídej se na webu nakladatelství RAABE Doporučení knih Rozpovídej se na webu Asociace klinických logopedů Rozpovídej se 1. Nakladatel: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN: 978-80-7496-336-0 Formát: A4, 108 s. Rok vydání: 2017 Informace o Rozpovídej se 1. Rozpovídej se 2. Nakladatel: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN: 978-80-7496-354-4 Formát: A4, 88 s. Rok vydání: 2018 Informace o Rozpovídej se 2. Kupte si Rozpovídej se 2. - Heureka.cz Rozpovídej se Autor: Mgr. Lucie Krejčová 2. vydání publikací Rozpovídej se 1. a 2. díl. V tomto vydání jsou oba díly v jedné publikaci s názvem Rozpovídej se. Rozpovídej se Nakladatel: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN: 978-80-7496-455-8 Formát: A4, 126 s. Rok vydání: 2020 Informace o Rozpovídej se Kupte si Rozpovídej se - Heureka.cz Vývoj dětské kresby : 1. Čáranice (věk 2 -3 roky) První pokusy o výtvarné vyjádření se objevují kolem 18. měsíce života. V tomto čase dochází k tvoření vzorců a přístupů k sobě samému i okolí a snaha o výtvarné vyjádření výrazně přispívá k tomuto vývoji. Ze smyslových kontaktů převažuje chuť a hmat, zrak následuje až později. Vznikající stopy jsou zpočátku bezobsažným čáráním. Grafický záznam vzniká formou úderů tužkou do papíru, později mohou vznikat krátké čáry. Čáranice nejsou zachycením skutečnosti a chybí i zraková kontrola. Dítě svou prvotní představu snadno opouští a pro své náhodně vzniklé nakreslené útvary nachází výklad dodatečně (pokud je tázáno „Co nakreslilo ?“). Pohyb často vychází z ramene, dítě nemá dospělý úchop. Tužka není při kreslení oddalována od podložky, děti mají potíže nepřesahovat formát papíru. Dvouleté dítě ještě nedokáže napodobit kruh, i když některé již napodobí linku. O zvládnuté čáranici mluvíme tehdy, když děti začínají tušit souvislost mezi pohyby tužky po papíře vzniklými symboly. Počátky toho uvědomování bývají obvykle 6 měsíců od doby, kdy začnou čárat. Začíná se rozvíjet zraková kontrola, vzniká i souvislost mezi vizuální a motorickou aktivitou. Objevují se vodorovné i svislé linky a opakované kruhové čáranice. Tužka je během kreslení oddalována od papíru. Kolem 3. roku se objevuje dospělý úchop tužky. Děti již úspěšně kopírují předkreslenou linku i kříž. Ve 3 letech napodobí i kruh, ještě nesvedou čtverec. Dítě již rozpoznává podobnost mezi nakresleným tvarem a něčím v okolí. Samotné napodobení není v kresbě ještě příliš rozeznatelné. Významným posunem je pojmenovaná čáranice. Dítě říká okolí co nakreslilo, např. „To je táta.“ „To jsem já, když plavu.“ Čárání zachycuje pohybovou aktivitu, děti často vytváří názvy, které odkazují k motorické činnosti. Záměr, se kterým dítě začalo kreslit se během tvorby mění. Pokrokem je, když se předem dozvíme „Namaluji…“a případně je kresba na požádání zopakována. Někdy kreslíř v průběhu kreslení mluví k sobě samému. Formát papíru již umí dodržet. Naši specialisté : Mgr. Alena Krnáčová : Externí spolupracovnice LogArte CentrUm Jmenuji se Alena Krnáčová a mým povoláním je speciální a předškolní pedagogika. Této oblasti se věnuji již osmým rokem, zaměřuji se na speciálně-pedagogickou diagnostiku, která následně vede k nápravě oslabených oblastí. Zaměřuji se na sestavení individuálního praktického programu pro dítě a jeho rodiče, ve kterém se cíleně posilňuje sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost a další dílčí funkce, tak důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Programy, které vedu: Diagnostika školní zralosti, příprava na školu (Maxík) – předškolní věk Diagnostika specifických poruch učení a chování a nácvik čtení, psaní, počítání, pozornosti (Nácvik percepčních a motorických funkcí, Grafomotorika, Kupoz) - mladší školní věk Výchovné poradenství dětí od 3 let Profesní zkušenosti: Speciální pedagogice se věnuji od roku 2007 Magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta: speciální pedagogika a předškolní pedagogika Praxe s dospělými s dětskou mozkovou obrnou a rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.) Praxe v běžných základních školách v Praze a Středočeském kraji - reedukace dětí s poruchami učení, pozornosti a chování (CPIV Projekt NÚV) Praxe v mateřské škole jako pedagožka a metodička (Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč) Praxe v evropských školách v Bruselu a Lucembursku v rámci Pedagogicko-psychologické poradně NÚV Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Arteterapie Stejně jako řeč, je i výtvarné vyjadřování formou komunikace a do značné míry s vývojem řeči souvisí. Pokud vaše dítě nekreslí, i pro něj je v LogArte prostor k malování. Arteterapie se zabývá i neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Výtvarná činnost přináší bezprostřední, osobní a konkrétní neopakovatelný zážitek z tvorby, prožitek sebe sama a seberealizaci. Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly, rozšiřte si výtvarné znalosti a oživte touhu nově vnímat realitu. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Logopedie pro děti a dospívající : Vývojová dysfázie I kresba může být výrazněji opožděna (dítě nekreslí, kreslí málo nebo kresba neopovídá jeho věku). Možná Vaše dítě kreslí rádo, ale jeho výtvory jsou specificky deformované (jedná se o typické znaky v kresbě dětí s vývojovou dysfázií, např. rozložení prvků na ploše papíru, napojování čar, nesprávné proporce apod.) Pokud dítě trpí vývojovou dysfázií, potřebuje intenzivní a pravidelnou logopedickou péči (četnější návštěvy logopedie a každodenní trénink v domácím prostředí). Zdatné zvládnutí uvedených dovedností je důležité pro vstup do 1. ročníku ZŠ a další vzdělávání. Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Logopedie Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí. Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování. Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění. Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívající i dospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti. AKTUÁLNĚ, NEPŘÍJÍMÁME NOVÉ KLIENTY. Naše kapacita je naplněna. Vyplněním formuláře na stránce Kontakt se můžete zapsat do pořadníku. Po uvolnění kapacity budete kontaktováni s dotazem, zda Váš zájem o logopedickou terapii v LogArte CentrUm trvá. Smlouvu o úhradě logopedie máme mimo jiné s: VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201) Vašemu dítěti pojištěnému u VoZP věnujeme zdarma praktickou příručku Obrázková logopedie. Dále máme smlouvu o úhradě logopedie s pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - VZP (111) Oborová zdravotní pojišťovna - OZP (207) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - ZP MV ČR (211) RBP, zdravotní pojišťovna (213) Arteterapie pro děti a dospívající : Arteterapie s dětmi Prostřednictvím kresby se můžeme pokusit přiblížit se k osobnosti dítěte a její vztahové složce. Kresbu chápeme spíše jako projekci citového a prožitkového světa dítěte (projektivní aspekt kresby dítěte). Arteterapie s dětmi pomáhá při navození kontaktu, vytváří prostor pro impulzivní motorické aktivity dítěte a umožňuje nahlédnout do nevědomého světa dítěte. Arteterapie se může podílet na odstranění důsledků emocionálního poranění či traumatické události, pracuje se strachy a úzkostmi dítěte. Využíváme tvořivého potenciálu od expresivní komunikace (obrázkem) ke komunikaci slovní. Pokud se děti obtížně zapojují do skupiny a spolupracují s druhými, mohou prostřednictvím tvorby a „povídání si“ nad obrázkem lépe pochopit vztahy a zjistit, že druzí mají podobné zážitky jako oni sami. Logopedie pro dospělé Logopedie není jen pro děti. Některé řečové obtíže – nesprávně tvořené hlásky (dyslálie/patlavost), poruchy tempa (breptavost) a plynulosti řeči (koktavost) přetrvají do dospělosti. Logoped je tu také pro lidi po poúrazových stavech hlavy, cévních mozkových příhodách, kteří trpí v různé míře poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie) či motorickou poruchou řeči (dysartrie). Budete na správné adrese, i pokud jste subjektivně nespokojeni se svým rétorickým projevem. Řečový projev souvisí např. se správným dýcháním, tvorbou hlasu, přesnou artikulací, modulací a intonací, frázováním a logickým členění vět, i neverbální komunikací. Pomáháme - společenská odpovědnost : Zoopark Zájezd Chcete také mluvit jako chytrá kmotra liška? Naše klienty provázíme na cestě za krásnou a správně tvořenou řečí tak, že nakonec mohou mluvit jako chytrá kmotra liška. Klinická logopedie LogArte CentrUm se tak stala adoptivním rodičem lišky korsaka v Zooparku Zájezd. Zoopark Zájezd najdete blízko Prahy v obci Zájezd. Rozhodně navštivte hezkou zoo pro děti i dospělé. Logopedie (klinická logopedie) Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Pokud pozorujete u svého dítěte některý z projevů vady řeči, rozhodně návštěvu u logopeda neodkládejte. V dětském věku je terapie podstatně snažší, než v pozdějším věku. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému s řečí. Na počátku zmapujeme a vysvětlíme si problematiku dané poruchy či vady řeči. Logopedie ale není jen pro děti. Pomůžeme Vám i v případě, že nejste subjektivně spokojeni se svým rétorickým projevem. Rozhodnete-li začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. Naši specialisté : Mgr. Gabriela Klofáčová Jmenuji se Gabriela Klofáčová a oblasti logopedie se plně věnuji od roku 2021, kdy jsem nastoupila jako logopedka do soukromé logopedické ambulance, kde jsem měla možnost pracovat s klienty všech věkových kategorií od malých dětí s opožděným vývojem řeči až po starší klienty s obtížemi v řeči po cévní mozkové příhodě. Již během studia jsem se věnovala práci v oboru, nejprve jako sdílený asistent v běžné mateřské škole, poté jako logopedický asistent v soukromé logopedické ambulanci. Profesní zkušenosti: Bakalářské studium v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze Magisterské studium v oboru logopedie na Masarykově univerzitě v Brně Praxe v logopedické ambulanci jako logopedický asistent od roku 2020 do roku 2021 Praxe v mateřské škole jako asistent pedagoga od roku 2019 do roku 2020 Praxe logopedky v soukromé logopedické ambulanci od roku 2021 do roku 2023 Vývoj dětské kresby Cílem tohoto textu je zorientovat zejména rodiče dětí předškolního věku v tom, co je v dané vývojové fázi obvyklé v dětské kresbě. Neuvádím zde proto celý vývoj kresby až do dospělosti. Zmíněné charakteristiky jednotlivých etap se mohou objevit i v předchozích vývojových stupních. Pokud se naopak v kresbě vašeho dítěte ještě neobjevují uvedené prvky, může být příčin více. Došlo-li u vašeho syna či dcery k jakémukoliv opoždění ve vývoji hrubé motoriky (kdy začalo dítě sedět, chodit apod.), je pravděpodobné, že se stejně tak trochu opozdí vývoj motoriky jemné (právě i kresba). Jindy stačí jen počkat, s tím, že je vhodné dítě stimulovat přiměřeně věku a pokroky v kreslení sledovat. Pokud se vývoj kresby opožďuje výrazněji, je vhodné říci o tom pediatrovi, či vaší paní učitelce (může vás zkontaktovat se speciálním pedagogem). Možností ve vašem okolí je jistě více. Třeba máte v okolí mateřské centrum nebo právě odborníka v oblasti grafomotoriky. Vývoj dětské kresby To už se objevuje tzv. paňák – člověk se zde více podobá hadrové loutce, než živé lidské bytosti. Čím více dítě kreslí a je vystaveno pozitivním podnětům, tím rychleji vývoj kresby postupuje. Okolo 5. roku začínají být objekty (lidé, domy, stromy) snadněji rozlišitelné. Kolem 6. roku dítě zpravidla člení lidskou postavu velmi zřetelně. Nasazuje paže k trupu (k „ramenům“), zatímco dříve to bylo k hlavě. Na hlavě bývá pokrývka vlasů. Zpočátku jsou obě pohlaví zobrazována stejně, jsou důležitá jen obecná znamení pro člověka. S vývojovým pokrokem dostávají figury další přívlastky (sukně, nákupní taška, klobouk). Mezi 5. – 6. rokem se rozdvojí obrys nohou (již není zobrazen jen jednou linkou). Hmotnost dítě naznačuje tím, že např. prázdný ovál (trup) vybarví. Pohyb postav je zpočátku spíše naznačen vzájemnou blízkostí (ruka + nákupní taška = ruka držící nákupní tašku). Pokrčení končetin je pro dítě zatím velmi náročné. Již ve 4. roce se ale objevují vztažené paže (např. trhání ovoce, házení míče) Lze říci, že výrazně je zobrazeno to, co je emočně a prožitkově důležité. Izolovanost objektů má souvislost s tím, že dítě ještě neumí číst a dokáže jen omezeně spolupracovat s vrstevníky (např. děti se obtížně domlouvají na pravidlech společné hry). Pro pochopení dětské kresby má velkou hodnotu ústní výpověď dítěte. Obsah představy a dějová situace jsou vždy daleko plnější, složitější a zajímavější, než by se nám na první pohled zdálo. Ceník Logopedie Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami kromě 205. Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 si hradí péči sami. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - 111 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - 201 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - 211 RBP, zdravotní pojišťovna - 213 Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 mají možnost požádat svoji zdravotní pojišťovnu o uzavření smlouvy s naším zdravotnickým zařízením o úhradě logopedie nebo přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně. Arteterapie Klienti si péči hradí hotově. Tuto službu zdravotní pojišťovny nehradí. Logopedie Cena Logopedie 30 min. 500 Kč Logopedie 45 min. 750 Kč Logopedie 60 min. 1000 Kč Vstupní logopedické vyšetření (max. 60 min, délka závisí na problematice) max. 1000 Kč Nutnou délku logopedické terapie budeme znát po absolvování vstupního vyšetření. Obecně potřebujeme pro lehčí problematiku 30 min., složitější pak věnujeme více času, 45 - 60 min. Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku k VŠ studiu 250 Kč Logopedická zpráva na vyžádání u pravidelně docházejících klientů 300 Kč Logopedická zpráva na vyžádání po jednorázové návštěvě 600 Kč Logopedická depistáž v MŠ (vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči) 100 Kč / dítě (min. 2000 Kč) Arteterapie Cena Arteterapie 30 min. 500 Kč Arteterapie 45 min. 750 Kč Arteterapie 60 min. 1000 Kč Speciální pedagogika Cena Speciální pedagogika 30 min. 500 Kč Speciální pedagogika 45 min. 750 Kč Speciální pedagogika 60 min. 1000 Kč Speciálně pedagogická zpráva na vyžádání 350 Kč Domluvené sezení je závazné, bezplatně jej lze zrušit telefonicky či sms zprávou 24 hodin předem před domluveným termínem.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.002   login