tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

Práce (vyhledávání)

Rekondiční a regenerační služby, fyzioterapie : Mgr. Richard Alberti V čem spočívá práce fyzioterapeuta? Práce fyzioterapeuta zahrnuje provádění vstupního a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u pacienta nebo klienta a následné stanovení krátkodobého a dlouhodobého léčebného plánu. Ke své práci užívá diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, analýzy běžných denních aktivit a následně stanoví vhodný postup při poskytování terapie. Jaké metody Vám mohu nabídnout? Ve své terapii využívám základních vyšetřovacích metod hybného systému: antropometrii, goniometrii, vyšetření pohyblivosti páteře, svalového testu, vyšetření zkrácených a oslabených svalových skupin, vyšetření hypermobility, kineziologického rozboru stoje - statického a dynamického. Dále využívám následujících terapeutických metod: měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, prvků dynamické neuromuskulární stabilizace, metody Ludmily Mojžíšové, konceptu Bobath. Z metod využívajících pomůcek lze jmenovat sensomotorickou stabilizaci a cvičení na velkém míči či labilních plochách nebo úseči, Klappovo lezení a prvky metody Flowin®. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení První krok jste učinili - návštěvu logopeda máte za sebou. Již víte, že důležité je začít včas, ale nikdy není pozdě. Ať už je před vámi nový či další začátek s chutí do toho! Váš logoped Vám řekne, ukáže „co a jak“ i vysvětlí „proč“. Práce v podobě pravidelného, každodenního tréninku je na Vás. Zde je několik doporučení, aby bylo Vám to šlo snadněji ;-) Arteterapie pro děti a dospívající : Arteterapie s dospívajícími V období dospívání může být arteterapie mladým lidem nápomocna při odpoutávání se z oblasti konkrétního myšlení k myšlení abstraktnímu. Nabízí se tu prostor rozvíjet sociální dovednosti, soucítění a nezištné jednání ve prospěch druhých. Tématem tohoto věku se stává i formování obrazu sebe sama ke zdravé sebekritičnosti. Proces dospívání je provázen schopností reflektovat změny ve svém fyzickém a psychickém vývoji. Adolescenti jsou mimořádně citliví, zranitelní, hledají pro svůj život vzory. Práce arteterapeuta se zaměřuje na podporu klienta v nalézání vlastní identity. Zdroj; více k arteterapii s dětmi: Štěpánek, P.: Arteterapie s dětmi Volná místa v LogArte : Částečný úvazek klinického logopeda Hledáme klinického logopeda / logopeda do soukromé ambulance LogArte v Praze Pro soukromou ambulanci klinické logopedie LogArte v Praze 9 hledáme klinického logopeda / logopeda na částečný úvazek od 08-09/2019. Nabízíme Částečný pracovní úvazek dle domluvy Úvazek je možné výhledově navýšit Seberealizaci v příjemném pracovním prostředí Pokračování terapeutické práce v zavedené praxi s motivovanými klienty, kteří na sobě aktivně pracují Pracovní smlouva na dobu neurčitou Benefity k platu 5 týdnů dovolené Stravenky Telefon s tarifem neomezeného volání v ČR s internetem Možnost týmové spolupráce s dalšími specialisty Podpora v dalším vzdělávání a profesním rozvoji Možnost poskytnutí garance v rámci předatestační přípravy Možnost zajímavých stáží v ČR Pracovní náplň Diagnostika a samostatné terapeutické vedení dětských i dospělých klientů v širokém spektru logopedických problematik Důsledné vedení zdravotnické dokumentace Konzultace pacientů v rámci týmové spolupráce Požadavky Schopnost komplexního přístupu ke klientům Komunikativnost a příjemné vystupování Schopnost samostatné práce Ochota k dalšímu vzdělávání v oblasti klinické logopedie Schopnost týmové spolupráce (blízká spolupráce s dalšími specialisty) Zdravotní způsobilost a občanská bezúhonnost Výhodou (absolvované kurzy, používané přístupy v terapii apod.) Atestace z oboru klinická logopedie Kurzy MUDr. Kučery Kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii Mgr. Červenkové Kladný vztah k výtvarnému sebe/vyjádření Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivačním dopisem na adresu lucie@logarte.cz Na nového kolegu či kolegyni se za LogArte těší Lucie Krejčová Naši specialisté : Mgr. Petra Fridrichová Jmenuji se Petra Fridrichová a pracuji jako logopedka. Profesní zkušenosti: Logopedii se věnuji od roku 2015 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – logopedie, Pedf UK v Praze Praxe DDM 2008-2015 Praxe v Klubu afasie 2017 Praxe jako speciální pedagog-logoped na základní škole Čakovice 2017-2018 Realizace logopedických vyšetření, reedukace, individuální a skupinové péče. Dále individuální práce s žáky s PAS a SPU. Praxe jako speciální pedagog-logoped v SPC pro vady řeči 2017-2018 Diagnostika klientů s narušenou komunikační schopností a nastavování podpůrných opatření ve školním vzdělávacím procesu. Praxe v LogArte - klinická logopedie od 9/2018 Logopedická diagnostika a terapie u dětí a dospělých. Kurzy Speciální pedagogika, Kurz jazykových dovedností Elkonin, Maxík - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, Kuprev – preventivní program pro děti od 4-8 let. Další kurzy v rámci logopedické specializační přípravy. Arteterapie Arteterapie s dětmi pomáhá při navození kontaktu, vytváří prostor pro impulzivní motorické aktivity a umožňuje nahlédnout do nevědomého světa. Terapeutická funkce umění spočívá právě v možnosti vyvažovat vědomé a nevědomé prvky lidské zkušenosti. Arteterapie se může podílet na odstranění důsledků emocionálního poranění či traumatické události, pracuje se strachy a úzkostmi dítěte. Prostřednictvím kresby se můžeme pokusit přiblížit se k osobnosti dítěte a její vztahové složce. Arteterapie se také zabývá neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii. Logopedické grafomotorické potíže spolu úzce souvisí. V období dospívání nabízí arteterapie prostor k rozvoji sociální dovednosti a pomáhá formovat obraz sebe sama. Práce arteterapeuta se zaměřuje na podporu klienta v nalézání vlastní identity. Co namalujete je odrazem Vašeho vnitřního světa. Obsah, forma a proces tvorby se stává materiálem k Vašemu hlubšímu sebepoznání. Hlavním cílem arteterapeuta je pomáhat klientovi při změně a kultivaci chování, myšlenek a postojů. Arteterapie v LogArte vychází z vašich potřeb. Dejte své tvořivosti zelenou, poznejte své vlastní možnosti, obnovte vitální síly a oživte touhu nově vnímat realitu. Náš přístup k logopedii Součástí tohoto procesu je pravidelná zpětná vazba, která vám pomůže při domácím cvičení. Naše společná práce je základním stavebním kamenem pro terapii. Stejně důležitou částí logopedie je pravidelný trénink. Jak, kolik a co trénovat se vždy dozvíte při návštěvě. Pro zdatné zvládnutí Vašeho problému je důležitá vaše motivace a aktivita. Čím více ji vložíte, tím rychleji projdeme celým procesem ke krásné, správně tvořené řeči. Při práci s dětmi, zejména těmi předškolními, které ještě nečtou, upřednostňujeme obrázky, které jsou dětem bližší. Rodičům současně poskytujeme text vztahující se k obrázkům. Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Naším posláním v logopedické práci je být vám těmi nejlepšími průvodci. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému, se kterým za námi přicházíte. I my se těšíme z vašich pokroků a radosti, kterou z nich zažíváte. Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Na té se vy i my společně učíme poznávat a užívat nové dovednosti. Naši specialisté : Mgr. Petra Skavská : Externí spolupracovnice společnosti LogArte Jsem psycholožka, psychoterapeutka a arteterapeutka V rámci psychoterapeutického vztahu s vámi jako klientem ctím hodnoty bezpečí, vzájemného respektu, důvěry a odpovědnosti. Metaforou tohoto vztahu je pro mne cesta, kde vy udáváte směr a já jsem váš průvodce. Smyslem této cesty může být zpracování krize, porozumění sobě a postoji k sobě samému, svému životnímu příběhu, vztahům a jejich prožívání, atp.. Když slova nestačí… Někdy může být obtížné o některých tématech mluvit. Ve své práci proto nabízím i možnost využít prvky expresivních terapií, zvláště arteterapie a taneční a pohybové terapie. Tyto formy terapie využívají výtvarné zpracování a pohyb jako prostředek k sebevyjádření a k prožitku, nejde tedy o estetické či umělecké dílo. Snažíme se tak více vnímat a oslovovat své tělo a propojovat tyto informace, pocity a zážitky s tím, co je „v hlavě“, ve vědomí. Kotvy mé práce Ve své práci se opírám o principy etického kodexu Evropské psychoterapeutické asociace. Svou práci pravidelně konzultuji v supervizi. Profesní zkušenosti: Magisterské studium v oboru psychologie a speciální pedagogika, PedF UK v Praze Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.) Jsem frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB) Absolvovala jsem dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice Pracovala jsem s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú. Pracovala jsem jako arteterapeutka s dětmi se specifickými poruchami učení na základní škole Od roku 2013 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi Od roku 2015 pracuji také jako psychoterapeutka v nestátním zdravotnickém zařízení INEP Naši specialisté : Mgr. Lucie Krejčová Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii. Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění. Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany. Profesní zkušenosti: Logopedii a arteterapii se věnuji od roku 2001 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Atestace v oboru klinická logopedie 2011 Praxe logopedky a klinické logopedky v nestátním zdravotnickém zařízení a soukromé logopedické ambulanci 2007 - 2013 Soukromá praxe LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 2014 Členství v Asociaci klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci Přednášky a workshopy: 1. a 2. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM Praha zastřešeno Asociací klinických logopedů Česká škola bez hranic Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Psychologie a psychoterapie pro dospělé : Mgr. Petra Skavská Co je individuální psychoterapie? Individuální psychoterapie je forma spolupráce, která pomáhá překonávat náročné životní situace, např. problémy ve vztazích, ztrátu partnera či zaměstnání a psychické obtíže jako např. pocity úzkosti, smutku, nízké sebevědomí, ztráta energie a smyslu života. Zároveň může být také cestou k seberozvoji a sebepoznání, k odhalení toho, čím naplnit životní cestu, aby byla prožívána uspokojivě a smysluplně. Základem psychoterapie je důvěrný a bezpečný vztah a dialog mezi klientem a terapeutem. V rámci toho pracujeme s myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky a fantaziemi klienta, kdy se často odkrývají neuvědomované osobní vzorce chování a hledáme možné příčiny prožívaných stavů. Smyslem tohoto procesu je hlubší porozumění sobě samému, blízkým vztahům a nalezení nové perspektivy ve svém životě. Terapeut spolupracuje s klientem na tom, aby si postupně našel svůj způsob, jak se cítit lépe a dosáhnout žádoucí změny či najít řešení ve své situaci. Velký význam má chuť a motivace klienta pracovat se sebou. Pro koho je dobrá individuální psychoterapie? Když zažíváte náročné životní situace, jako jsou problémy ve vztazích, ztráta partnera či zaměstnání a psychické obtíže jako např. pocity úzkosti, smutku, nízké sebevědomí, ztráta energie a smyslu života, psychoterapie Vám může pomoci je překonat. Zároveň může být pro Vás také cestou k seberozvoji a sebepoznání, k odhalení toho, čím naplnit svou životní cestu, abyste ji prožívali uspokojivě a smysluplně. Jak individuální psychoterapie probíhá? Záleží na přístupu terapeuta, z jakého psychoterapeutického vzdělání/výcviku vychází. Pokusím se zde nastínit přístup, který je blízký mě a uplatňuji ho ve své práci. Od začátku spolupráce je pro mne důležité vytvořit s Vámi důvěrný a bezpečný vztah a dialog. V rámci toho pracujeme s Vašimi myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky a fantaziemi. Prostřednictvím tohoto odkrývání se pozvolna vyjevují neuvědomované osobní vzorce chování. Společně hledáme možné příčiny Vámi prožívaných stavů. Prohlížíme si Vaší osobní historii, Váš životní příběh, důležité momenty dětství a dospívání. Někdy je důležité se dívat ještě dál, k historii širší rodiny. Často také pracuji s tím, co se děje TEĎ a TADY, myšleno právě v danou chvíli mezi námi dvěma. Náš vztah a situace, které se v něm odehrávají, jsou určitým projekčním plátnem pro to, co se děje „tam venku“. Smyslem tohoto procesu je hlubší porozumění sobě samému, blízkým vztahům a nalezení nové perspektivy ve svém životě. Nemohu Vám dát návod, co dělat jinak, ale pomohu Vám v tom, abyste si postupně našel/a svůj způsob, jak se cítit lépe a dosáhnout žádoucí změny či najít řešení ve své situaci. Velký význam má Vaše chuť a motivace se sebou pracovat. Potřebuji doporučení od lékaře? Nepracuji na pojišťovnu, není tedy třeba žádné doporučení lékaře a o naší spolupráci nebude veden žádný záznam do Vaší zdravotní dokumentace. Vše je důvěrné, jen mezi námi (s výjimkou ohlašovací povinnosti platné pro všechny občany ČR, uvedené v trestním zákoně). Jak může probíhat naše první setkání? Budu na Vás čekat ve smluvený čas ve své pracovně. Představím se Vám. Nabídnu Vám teplý či studený nápoj a pohodlné místo k sezení. A pak už se pro Vás otvírá hodinový prostor, nerušený čas s mou plnou a soustředěnou pozorností. Poprosím Vás, abyste mi popsal/a, co Vás přimělo k rozhodnutí se se mnou setkat a jaká jsou Vaše očekávání od naší spolupráce a směrem ke mně. Pokud máte na mě nějaké otázky, ráda je kdykoli zodpovím. Stručně Vám představím můj způsob práce, pravidla naší případné spolupráce. Po prvním setkání si zpravidla nedomlouvám další termín. Dávám tak prostor k tomu, abyste si v klidu mohli rozmyslet, zda jsem tím, s kým chcete spolupracovat. Terapeutický vztah je něco velmi osobního a hrají v něm důležitou roli sympatie a důvěra. Někdy člověku může trvat déle, než najde toho „svého“ terapeuta, který mu „sedne“. Ale určitě stojí za to hledat. Samozřejmě, pokud si budete již zcela jisti, že chcete ve spolupráci se mnou pokračovat, lze si další termín dohodnout již konci prvního setkání. Jak vypadají další setkání? Na druhém setkání se zpravidla domlouváme na frekvenci a počtu setkání (liší se dle potřeb), někomu stačí jedno až tři setkání (jasně ohraničené téma, rozvaha volby možností), někdy je spolupráce obsáhlejší a společně si spíše vytýčíme milník, ve kterém se budeme nad naší spoluprací ohlížet a domlouvat se ohledně dalšího směřování. V dalších dvou setkáních si také upřesňujeme směr a cíle terapie, pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci. Mluvíme o tématech, které Vás ke mně přivedly. Ptám se také na to, co Vám funguje, kdo a co Vám přináší podporu, jaké jsou Vaše zdroje, ze kterých můžete čerpat. Postupně se také seznamuji s Vaším osobním příběhem, s Vaší rodinnou historií. Rozkrýváme Vaše zaběhnuté vzorce chování a prožívání a hledáme společně možnosti, jak některé z nich pomalu měnit. Nahlížíme Vámi prožité situace z jiných úhlů pohledu a otvíráme tak nové kontexty. Reflektuji, co se děje mezi námi, v našem vztahu, TEĎ a TADY, jako odraz toho, co možná zažíváte s jinými lidmi v běžném životě.
LogArte - logopedie, arteterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2019 LogArte

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.003   login