tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

obrázky (vyhledávání)

10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení Kde trénovat? Trénujeme hrou. Znovu platí, že čím je dítě mladší, tím více by mělo trénink vnímat tak, že si hraje. Jsou cvičení, která je potřeba „vysedět“ u zrcadla (přípravná cvičení k zpřesnění artikulačních pohybů, cvičení motoriky jazyka apod.) a stále se opakují. Vydržte, bude veseleji. Přijdou slovíčka s obrázky, říkanky, i příběhy. Dokud ale neupevníme základy, nemůžeme se posunout dále (představte si dům se špatně postavenými základy…). V určité fázi je možné upevňovat hlásku v běžné řeči i cestou v dopravních prostředcích či na hřiště, na výletě, apod. Jak trénovat? Od svého logopeda víte co trénovat a jak. Už je pro Vaši ratolest cvičení okoukané? Zapojte svou tvořivost a zahrajte si s obrázky pexeso, schovejte je po bytě a navigujte k nim své dítě, pozměňte cvičení tak, aby bylo trochu jiné. Uvidíte, funguje to skvěle! Vývoj dětské kresby Zdroj; více k vývoji dětské kresby: Perout, E.: Arteterapie se zrakově postiženými, Okamžik 2005 Uždil, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta, Portál 2002 Obrázky dět; zdroj: Uždil J., Výtvarný projev a výchova, SPN 1976, Uždil J., Mezi uměním a výchovou, SPN 1988 Logopedie pro děti a dospívající : Vady a poruchy řeči Malí klienti přichází na logopedii s vadami a poruchami řeči. Rodiče se většinou obrací na logopeda, pokud jejich dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech (často opožděný vývoj řeči), pokud vadně vyslovuje jednu či více hlásek (patlavost/dyslálie). Jestliže pozorujete u svého dítěte kromě opoždění řeči i chybnou stavbu vět, agramatismy (netvoří mluvnicky správné tvary), hůře si pamatuje říkanky (nebo je komolí) či má obtíže ve zrakovém vnímání (např. určit rozdíly mezi obrázky v řadě), může se jednat i o vývojovou dysfázii. Je zde však mnoho dalších faktorů a oblastí (věk dítěte, osobní anamnéza a řada dalších, pro rodiče často méně nápadných, znaků, např. narušená schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, porucha krátkodobé paměti, narušená motorika mluvidel při tvorbě hlásek. Náš přístup k logopedii Součástí tohoto procesu je pravidelná zpětná vazba, která vám pomůže při domácím cvičení. Naše společná práce je základním stavebním kamenem pro terapii. Stejně důležitou částí logopedie je pravidelný trénink. Jak, kolik a co trénovat se vždy dozvíte při návštěvě. Pro zdatné zvládnutí Vašeho problému je důležitá vaše motivace a aktivita. Čím více ji vložíte, tím rychleji projdeme celým procesem ke krásné, správně tvořené řeči. Při práci s dětmi, zejména těmi předškolními, které ještě nečtou, upřednostňujeme obrázky, které jsou dětem bližší. Rodičům současně poskytujeme text vztahující se k obrázkům. Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Naším posláním v logopedické práci je být vám těmi nejlepšími průvodci. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému, se kterým za námi přicházíte. I my se těšíme z vašich pokroků a radosti, kterou z nich zažíváte. Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Na té se vy i my společně učíme poznávat a užívat nové dovednosti.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.002   login