tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

logopedie (vyhledávání)

Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte : Logopedie Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí. Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování. Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění. Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívající i dospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti. LogArte - další obory : LogArte – KLINICKÁ LOGOPEDIE, ARTETERAPIE a další obory tu jsou pro děti i pro dospělé. Nikdy není pozdě krásně mluvit. Už jste někdy logopedii méně či více úspěšně navštěvovali? Můžete začít znovu a jinak. Dejte si šanci. Naším cílem je srozumitelně a systematicky Vás provázet logopedickou terapií. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Více čtěte v odkazu logopedie. Vaše dítě nechce kreslit? Máte pocit, že malovat či začít kreslit nemůžete, protože to neumíte? Chcete se prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby dozvědět více o sobě? Pojďte malovat, budeme Vás provázet. Více čtěte v odkazu arteterapie. Těšíme se na setkání s Vámi. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 8. Posilujeme sebedůvěru dítěte Chválíme dítě nejen za dílčí úspěchy, ale i za vynaloženou snahu v obdobích, kdy nejde logopedie „jako po másle“. Vaše dítě se bude cítit milované, doceněné a úspěšné. Logopedie se tak může stát dobrou zkušeností. Logopedie pro dospělé Pozvání do pořadu České televize Sama doma dne 29. 9. 2016 přijala Mgr. Lucie Krejčová, která hovořila na téma Logopedie pro dospělé. První část Druhá část Z pořadu Sama doma je na webu České televize k dispozici záznam chatu s Mgr. Lucií Krejčovou na téma: logopedie pro dospělé. Logopedie (klinická logopedie) Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Pokud pozorujete u svého dítěte některý z projevů vady řeči, rozhodně návštěvu u logopeda neodkládejte. V dětském věku je terapie podstatně snažší, než v pozdějším věku. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému s řečí. Na počátku zmapujeme a vysvětlíme si problematiku dané poruchy či vady řeči. Logopedie ale není jen pro děti. Pomůžeme Vám i v případě, že nejste subjektivně spokojeni se svým rétorickým projevem. Rozhodnete-li začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. Kontakt Vedoucí LogArte: Logopedie: Mgr. Lucie Krejčová +420 777 264 242 lucie@logarte.cz pracovní doba úterý, středa, čtvrtek - čas dle domluvy Logopedie: Mgr. Petra Fridrichová +420 777 700 772 petra@logarte.cz pracovní doba pondělí, čtvrtek, pátek Logopedie: Mgr. Michaela Horáková +420 777 264 220 michaela@logarte.cz pracovní doba středa Psychologie - psychoterapie: Mgr. Petra Skavská pracovní doba dle domluvy +420 607 738 180 petra@skavska.cz Speciální pedagogika: Mgr. Alena Krnáčová pracovní doba pátek - čas dle domluvy +420 777 726 090 ataporadna@gmail.com Fyzioterapie: Mgr. Richard Alberti pracovní doba dle domluvy +420 777 984 670 richard1@logarte.cz Masáže: Ing. Lenka Sabolčáková pracovní doba dle domluvy +420 702 082 223 lenka.sabolcakova@gmail.com Pracovní doba logopedie: pondělí 8:00 - 17:30 úterý --- středa 13:00 - 17:00 čtvrtek 11:00 - 16:30 pátek 7:30 - 12:00 Naši specialisté : Mgr. Petra Fridrichová Jmenuji se Petra Fridrichová a pracuji jako logopedka. Profesní zkušenosti: Logopedii se věnuji od roku 2015 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – logopedie, Pedf UK v Praze Praxe DDM 2008-2015 Praxe v Klubu afasie 2017 Praxe jako speciální pedagog-logoped na základní škole Čakovice 2017-2018 Realizace logopedických vyšetření, reedukace, individuální a skupinové péče. Dále individuální práce s žáky s PAS a SPU. Praxe jako speciální pedagog-logoped v SPC pro vady řeči 2017-2018 Diagnostika klientů s narušenou komunikační schopností a nastavování podpůrných opatření ve školním vzdělávacím procesu. Praxe v LogArte - klinická logopedie od 9/2018 Logopedická diagnostika a terapie u dětí a dospělých. Kurzy Speciální pedagogika, Kurz jazykových dovedností Elkonin, Maxík - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, Kuprev – preventivní program pro děti od 4-8 let. Další kurzy v rámci logopedické specializační přípravy. Ceník Logopedie Zatím máme smlouvu pouze s těmito zdravotními pojišťovnami, pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven si hradí péči sami. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209 RBP, zdravotní pojišťovna - 213 Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven mají možnost požádat svoji zdravotní pojišťovnu o uzavření smlouvy s naším zdravotnickým zařízením o úhradě logopedie. Pravidelnou logopedickou péči můžete také hradit benefitními poukázkami a poukazy z on-line benefitních systémů - cafeteriií od následujících poskytovatelů: Sodexo, Edenred, Cheque Dejeuner - Up, Benefit Plus, Benefity. Bližší informace o akceptovaných benefitních poukazech najdete na stránce Benefitní poukázky. Arteterapie Klienti si péči hradí hotově. Tuto službu zdravotní pojišťovny nehradí. Logopedie Cena Logopedie 30 min. 400 Kč Logopedie 45 min. 600 Kč Logopedie 60 min. 800 Kč Vstupní logopedické vyšetření (max. 60 min, délka závisí na problematice) max. 800 Kč Nutnou délku logopedické terapie budeme znát po absolvování vstupního vyšetření. Obecně potřebujeme pro lehčí problematiku 30 min., složitější pak věnujeme více času, 45 - 60 min. Následující služby není možné hradit benefitními poukázkami ani poukazy z on-line benefitních systémů Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku k VŠ studiu 200 Kč Logopedická zpráva na vyžádání u pravidelně docházejících klientů 300 Kč Logopedická zpráva na vyžádání po jednorázové návštěvě 600 Kč Logopedická depistáž v MŠ (vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči) 50 Kč / dítě (min. 1000 Kč) Arteterapie Cena Arteterapie 30 min. 400 Kč Arteterapie 45 min. 600 Kč Arteterapie 60 min. 800 Kč Psychologie - psychoterapie Cena Psychologie - psychoterapie 60 min. 800 Kč Speciální pedagogika Cena Speciální pedagogika 30 min. 400 Kč Speciální pedagogika 45 min. 600 Kč Speciální pedagogika 60 min. 800 Kč Fyzioterapie Cena Fyzioterapie 30 min. 300 Kč Fyzioterapie 45 min. 450 Kč Fyzioterapie 60 min. 600 Kč Masáže Cena Masáže 50 min. 800 Kč Domluvené sezení je závazné, bezplatně jej lze zrušit telefonicky či sms zprávou 24 hodin předem před domluveným termínem. Naši specialisté : Mgr. Michaela Horáková Jmenuji se Michaela Horáková a pracuji jako logopedka. Oboru se intenzivně věnuji od roku 2015 a již třetím rokem pracuji ve státním zdravotnickém zařízení se zaměřením na klientelu s neurologicky podmíněnými poruchami komunikace. Od ledna 2019 také pracuji jako logoped se zaměřením na děti ve zdravotnickém zařízení LogArte. V předchozích letech jsem působila v rezortu školství u dětí a žáků vyžadujících speciálně pedagogickou a logopedickou péči v rámci předškolního a základního vzdělávání. Profesní zkušenosti: Logopedii se věnuji od roku 2015 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie, Masarykova univerzita v Brně; magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Karlova Univerzita v Praze Probíhající specializační příprava v oboru klinická logopedie, specializační výcvik Logoped ve zdravotnictví ve státním zdravotnickém zařízení od 2017 do současnosti Logoped ve zdravotnictví v LogArte od ledna 2019 do současnosti Speciální pedagog – logoped v základní škole logopedické a SPC pro děti s vadami řeči od 2015 do 2017 Vývoj řeči Zdroj; více k vývoji řeči: J. Bednářová, V. Šmardová: Diagnostika dítěte v předškolním věku, Computer Press, Brno 2007 E. Škodová, I. Jedlička a kol.: Klinická logopedie, Portál, Praha 2003 www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci Naši specialisté : Mgr. Lucie Krejčová Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii. Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění. Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany. Profesní zkušenosti: Logopedii a arteterapii se věnuji od roku 2001 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Atestace v oboru klinická logopedie 2011 Praxe logopedky a klinické logopedky v nestátním zdravotnickém zařízení a soukromé logopedické ambulanci 2007 - 2013 Soukromá praxe LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 2014 Členství v Asociaci klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci Přednášky a workshopy: 1. a 2. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM Praha zastřešeno Asociací klinických logopedů Česká škola bez hranic Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Náš přístup k logopedii Součástí tohoto procesu je pravidelná zpětná vazba, která vám pomůže při domácím cvičení. Naše společná práce je základním stavebním kamenem pro terapii. Stejně důležitou částí logopedie je pravidelný trénink. Jak, kolik a co trénovat se vždy dozvíte při návštěvě. Pro zdatné zvládnutí Vašeho problému je důležitá vaše motivace a aktivita. Čím více ji vložíte, tím rychleji projdeme celým procesem ke krásné, správně tvořené řeči. Při práci s dětmi, zejména těmi předškolními, které ještě nečtou, upřednostňujeme obrázky, které jsou dětem bližší. Rodičům současně poskytujeme text vztahující se k obrázkům. Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Naším posláním v logopedické práci je být vám těmi nejlepšími průvodci. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému, se kterým za námi přicházíte. I my se těšíme z vašich pokroků a radosti, kterou z nich zažíváte. Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Na té se vy i my společně učíme poznávat a užívat nové dovednosti. Volná místa v LogArte : Částečný úvazek klinického logopeda Hledáme klinického logopeda / logopeda do soukromé ambulance LogArte v Praze Pro soukromou ambulanci klinické logopedie LogArte v Praze 9 hledáme klinického logopeda / logopeda na částečný úvazek od 08-09/2019. Nabízíme Částečný pracovní úvazek dle domluvy Úvazek je možné výhledově navýšit Seberealizaci v příjemném pracovním prostředí Pokračování terapeutické práce v zavedené praxi s motivovanými klienty, kteří na sobě aktivně pracují Pracovní smlouva na dobu neurčitou Benefity k platu 5 týdnů dovolené Stravenky Telefon s tarifem neomezeného volání v ČR s internetem Možnost týmové spolupráce s dalšími specialisty Podpora v dalším vzdělávání a profesním rozvoji Možnost poskytnutí garance v rámci předatestační přípravy Možnost zajímavých stáží v ČR Pracovní náplň Diagnostika a samostatné terapeutické vedení dětských i dospělých klientů v širokém spektru logopedických problematik Důsledné vedení zdravotnické dokumentace Konzultace pacientů v rámci týmové spolupráce Požadavky Schopnost komplexního přístupu ke klientům Komunikativnost a příjemné vystupování Schopnost samostatné práce Ochota k dalšímu vzdělávání v oblasti klinické logopedie Schopnost týmové spolupráce (blízká spolupráce s dalšími specialisty) Zdravotní způsobilost a občanská bezúhonnost Výhodou (absolvované kurzy, používané přístupy v terapii apod.) Atestace z oboru klinická logopedie Kurzy MUDr. Kučery Kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii Mgr. Červenkové Kladný vztah k výtvarnému sebe/vyjádření Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivačním dopisem na adresu lucie@logarte.cz Na nového kolegu či kolegyni se za LogArte těší Lucie Krejčová Logopedie pro děti a dospívající : Vývojová dysfázie I kresba může být výrazněji opožděna (dítě nekreslí, kreslí málo nebo kresba neopovídá jeho věku). Možná Vaše dítě kreslí rádo, ale jeho výtvory jsou specificky deformované (jedná se o typické znaky v kresbě dětí s vývojovou dysfázií, např. rozložení prvků na ploše papíru, napojování čar, nesprávné proporce apod.) Pokud dítě trpí vývojovou dysfázií, potřebuje intenzivní a pravidelnou logopedickou péči (četnější návštěvy logopedie a každodenní trénink v domácím prostředí). Zdatné zvládnutí uvedených dovedností je důležité pro vstup do 1. ročníku ZŠ a další vzdělávání. Logopedie pro dospělé Logopedie není jen pro děti. Některé řečové obtíže – nesprávně tvořené hlásky (dyslálie/patlavost), poruchy tempa (breptavost) a plynulosti řeči (koktavost) přetrvají do dospělosti. Logoped je tu také pro lidi po poúrazových stavech hlavy, cévních mozkových příhodách, kteří trpí v různé míře poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie) či motorickou poruchou řeči (dysartrie). Budete na správné adrese, i pokud jste subjektivně nespokojeni se svým rétorickým projevem. Řečový projev souvisí např. se správným dýcháním, tvorbou hlasu, přesnou artikulací, modulací a intonací, frázováním a logickým členění vět, i neverbální komunikací. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 10. Jako rodiče máte největší vliv na rozvoj jazykových kompetencí svého dítěte. Nikdo nemůže udělat více než Vy :-) Klíčové je věřit ve společný úspěch a zůstat optimisty, i když se nám logopedie zrovna zcela nedaří podle našich představ (např. i přes mnohá opakování dítě stále chybuje, jedna hláska se podařila vyvodit rychle a další se „courá“ apod.). Jsme to my dospělí, kteří vydrží podporovat dítě, které zrovna neprospívá. Neupozorňujeme na to, co se nedaří, posilujeme to dobré. Vždy oceníme každé zlepšení (i když není rovnou stoprocentní). Dobře sehranou týmovou prací celé rodiny budete nejen úspěšní, ale Váš kladný a podporující přístup k tomu co „je třeba“ bude dobrý vzor pro Vašeho syna či dceru i do budoucna. Kontakt Člen Asociace klinických logopedů, člen České arteterapeutické asociace. Registrované zdravotnické zařízení v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb LogArte s.r.o. Zdravotnické zařízení (LogArte) má na obor klinická logopedie smlouvu se zdravotními pojišťovnami Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) a RBP, zdravotní pojišťovna (213), pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven si hradí péči sami. Bližší informace naleznete v ceníku. Vaši návštěvu je nutno domluvit předem – telefonicky či mailem. Domluvené sezení je závazné, bezplatně jej lze zrušit telefonicky či sms zprávou 24 hodin předem před domluveným termínem. Přijímáme nové pacienty.
LogArte - logopedie, arteterapie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2019 LogArte

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.004   login