tel: 777 264 242
lucie@logarte.cz
Žába
 

logopedie (vyhledávání)

Vítejte ve zdravotnickém zařízení LogArte CentrUm : Logopedie Vydejte se s námi na cestu za krásnou a správně tvořenou řečí. Řeč je důležitá lidská schopnost, kterou potřebujeme k porozumění i sdělování. Obtíže v řeči mohou mít zásadní vliv na vývoj člověka, jak v procesu učení, tak i v profesní orientaci či uplatnění. Zabýváme se klinickou logopedií pro děti, dospívající i dospělé. Naším cílem je srozumitelně a systematicky vás provázet logopedickou terapií. Pomůžeme vám zvládnout výslovnost, i další vady a poruchy řeči, osvojit správné řečové návyky a dovednosti. AKTUÁLNĚ, NEPŘÍJÍMÁME NOVÉ KLIENTY. Naše kapacita je naplněna. Vyplněním formuláře na stránce Kontakt se můžete zapsat do pořadníku. Po uvolnění kapacity budete kontaktováni s dotazem, zda Váš zájem o logopedickou terapii v LogArte CentrUm trvá. Smlouvu o úhradě logopedie máme mimo jiné s: VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201) Vašemu dítěti pojištěnému u VoZP věnujeme zdarma praktickou příručku Obrázková logopedie. Dále máme smlouvu o úhradě logopedie s pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - VZP (111) Oborová zdravotní pojišťovna - OZP (207) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - ZP MV ČR (211) RBP, zdravotní pojišťovna (213) LogArte CentrUm - naše obory : LogArte CentrUm – KLINICKÁ LOGOPEDIE a další obory tu jsou pro děti i pro dospělé. Nikdy není pozdě krásně mluvit. Už jste někdy logopedii méně či více úspěšně navštěvovali? Můžete začít znovu a jinak. Dejte si šanci. Naším cílem je srozumitelně a systematicky Vás provázet logopedickou terapií. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete očekávat přátelský a osobní přístup. Více čtěte v odkazu logopedie. Vaše dítě nechce kreslit? Máte pocit, že malovat či začít kreslit nemůžete, protože to neumíte? Chcete se prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby dozvědět více o sobě? Pojďte malovat, budeme Vás provázet. Více čtěte v odkazu arteterapie. Těšíme se na setkání s Vámi. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 8. Posilujeme sebedůvěru dítěte Chválíme dítě nejen za dílčí úspěchy, ale i za vynaloženou snahu v obdobích, kdy nejde logopedie „jako po másle“. Vaše dítě se bude cítit milované, doceněné a úspěšné. Logopedie se tak může stát dobrou zkušeností. Kontakt Drahobejlova 1413/41 Praha 9 – Libeň 190 00 LogArte s.r.o. IČ: 06040349 IČZ: 09625000 Číslo bankovního účtu 2201213095/2010 SKYPE Logopedie 1 skypelogo1@logarte.cz Logopedie 2 skypelogo2@logarte.cz Logopedie 3 skypelogo3@logarte.cz Logopedie pro dospělé Pozvání do pořadu České televize Sama doma dne 29. 9. 2016 přijala Mgr. Lucie Krejčová, která hovořila na téma Logopedie pro dospělé. První část Druhá část Z pořadu Sama doma je na webu České televize k dispozici záznam chatu s Mgr. Lucií Krejčovou na téma: logopedie pro dospělé. Kontakt Vedoucí LogArte CentrUm: Logopedie a arteterapie: Mgr. Lucie Krejčová +420 777 264 242 lucie@logarte.cz Logopedie 2 pracovní doba v tabulce vpravo Logopedie: Mgr. Gabriela Klofáčová +420 777 264 220 gabriela@logarte.cz Logopedie 3 pracovní doba v tabulce vpravo Speciální pedagogika: Mgr. Alena Krnáčová +420 777 726 090 info@krnacovaporadenstvi.cz Spec. ped. / Logopedie 2 pracovní doba dle objednání Pracovní doba logopedie: Mgr. Lucie Krejčová pondělí 09:00 - 14:00 úterý 09:00 - 18:00 středa 09:00 - 12:00 čtvrtek 09:00 - 12:00 telefonická konzultace pátek ----- Mgr. Gabriela Klofáčová pondělí 09:30 - 17:30 úterý 08:00 - 16:00 středa 08:00 - 16:00 čtvrtek 08:00 - 16:00 pátek 07:00 - 15:00 Logopedie (klinická logopedie) Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Pokud pozorujete u svého dítěte některý z projevů vady řeči, rozhodně návštěvu u logopeda neodkládejte. V dětském věku je terapie podstatně snažší, než v pozdějším věku. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému s řečí. Na počátku zmapujeme a vysvětlíme si problematiku dané poruchy či vady řeči. Logopedie ale není jen pro děti. Pomůžeme Vám i v případě, že nejste subjektivně spokojeni se svým rétorickým projevem. Rozhodnete-li začít znovu, vězte, že nikdy není pozdě. Ceník Logopedie Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami kromě 205. Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 si hradí péči sami. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - 111 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - 201 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - 211 RBP, zdravotní pojišťovna - 213 Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 mají možnost požádat svoji zdravotní pojišťovnu o uzavření smlouvy s naším zdravotnickým zařízením o úhradě logopedie nebo přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně. Arteterapie Klienti si péči hradí hotově. Tuto službu zdravotní pojišťovny nehradí. Logopedie Cena Logopedie 30 min. 500 Kč Logopedie 45 min. 750 Kč Logopedie 60 min. 1000 Kč Vstupní logopedické vyšetření (max. 60 min, délka závisí na problematice) max. 1000 Kč Nutnou délku logopedické terapie budeme znát po absolvování vstupního vyšetření. Obecně potřebujeme pro lehčí problematiku 30 min., složitější pak věnujeme více času, 45 - 60 min. Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku k VŠ studiu 250 Kč Logopedická zpráva na vyžádání u pravidelně docházejících klientů 300 Kč Logopedická zpráva na vyžádání po jednorázové návštěvě 600 Kč Logopedická depistáž v MŠ (vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči) 100 Kč / dítě (min. 2000 Kč) Arteterapie Cena Arteterapie 30 min. 500 Kč Arteterapie 45 min. 750 Kč Arteterapie 60 min. 1000 Kč Speciální pedagogika Cena Speciální pedagogika 30 min. 500 Kč Speciální pedagogika 45 min. 750 Kč Speciální pedagogika 60 min. 1000 Kč Speciálně pedagogická zpráva na vyžádání 350 Kč Domluvené sezení je závazné, bezplatně jej lze zrušit telefonicky či sms zprávou 24 hodin předem před domluveným termínem. Naši specialisté : Mgr. Gabriela Klofáčová Jmenuji se Gabriela Klofáčová a oblasti logopedie se plně věnuji od roku 2021, kdy jsem nastoupila jako logopedka do soukromé logopedické ambulance, kde jsem měla možnost pracovat s klienty všech věkových kategorií od malých dětí s opožděným vývojem řeči až po starší klienty s obtížemi v řeči po cévní mozkové příhodě. Již během studia jsem se věnovala práci v oboru, nejprve jako sdílený asistent v běžné mateřské škole, poté jako logopedický asistent v soukromé logopedické ambulanci. Profesní zkušenosti: Bakalářské studium v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze Magisterské studium v oboru logopedie na Masarykově univerzitě v Brně Praxe v logopedické ambulanci jako logopedický asistent od roku 2020 do roku 2021 Praxe v mateřské škole jako asistent pedagoga od roku 2019 do roku 2020 Praxe logopedky v soukromé logopedické ambulanci od roku 2021 do roku 2023 Naši specialisté : Mgr. Lucie Krejčová Jmenuji se Lucie Krejčová, mým povoláním je klinická logopedie, věnuji se i arteterapii. Řeč je jedinečná lidská schopnost. Potřebujeme ji k porozumění i sdělování. To jak komunikujeme je nejen součástí prvního dojmu, který vyvoláváme v druhých, ale otevírá nám i nekonečně možností a poznání. Říká se, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Umění vládnout svou řečí je důležité. Verbální vyjadřování ovlivňuje vývoj osobnosti (např. sebehodnocení, sebedůvěru, emoce, motivaci, zájmy), chování i utváření vztahů a postavení ve skupině. Nepříznivý dopad mají obtíže v řeči na proces učení, později také profesní orientaci či uplatnění. Proces osvojování jazyka, rozvoj komunikačních schopností, nakonec i formální stránky řeči je někdy delší, občas i trnitou cestou. S dostatkem vůle je ale nakonec úspěšný a radostný. Práce klinického logopeda, která se na tomto dění podílí, je pro mne naplňující a vnímám ji jako hluboce smysluplnou pro obě strany. Profesní zkušenosti: Logopedii a arteterapii se věnuji od roku 2005 Magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně Bakalářské studium v programu psychologie, v oboru arteterapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Atestace v oboru klinická logopedie 2011 Praxe logopedky a klinické logopedky v nestátním zdravotnickém zařízení a soukromé logopedické ambulanci 2007 - 2013 Soukromá praxe LogArte - klinická logopedie a arteterapie od 2014 Členství v Asociaci klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci Přednášky a workshopy: 1. a 2. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM Praha Česká škola bez hranic Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Vývoj řeči Zdroj; více k vývoji řeči: J. Bednářová, V. Šmardová: Diagnostika dítěte v předškolním věku, Computer Press, Brno 2007 E. Škodová, I. Jedlička a kol.: Klinická logopedie, Portál, Praha 2003 www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci Náš přístup k logopedii Součástí tohoto procesu je pravidelná zpětná vazba, která vám pomůže při domácím cvičení. Naše společná práce je základním stavebním kamenem pro terapii. Stejně důležitou částí logopedie je pravidelný trénink. Jak, kolik a co trénovat se vždy dozvíte při návštěvě. Pro zdatné zvládnutí Vašeho problému je důležitá vaše motivace a aktivita. Čím více ji vložíte, tím rychleji projdeme celým procesem ke krásné, správně tvořené řeči. Při práci s dětmi, zejména těmi předškolními, které ještě nečtou, upřednostňujeme obrázky, které jsou dětem bližší. Rodičům současně poskytujeme text vztahující se k obrázkům. Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Naším posláním v logopedické práci je být vám těmi nejlepšími průvodci. Nabízíme vám naše odborné znalosti a zkušenosti k efektivnímu a úspěšnému zvládnutí problému, se kterým za námi přicházíte. I my se těšíme z vašich pokroků a radosti, kterou z nich zažíváte. Logopedie je společná cesta za krásnou a správně tvořenou řečí. Na té se vy i my společně učíme poznávat a užívat nové dovednosti. Logopedie pro děti a dospívající : Vývojová dysfázie I kresba může být výrazněji opožděna (dítě nekreslí, kreslí málo nebo kresba neopovídá jeho věku). Možná Vaše dítě kreslí rádo, ale jeho výtvory jsou specificky deformované (jedná se o typické znaky v kresbě dětí s vývojovou dysfázií, např. rozložení prvků na ploše papíru, napojování čar, nesprávné proporce apod.) Pokud dítě trpí vývojovou dysfázií, potřebuje intenzivní a pravidelnou logopedickou péči (četnější návštěvy logopedie a každodenní trénink v domácím prostředí). Zdatné zvládnutí uvedených dovedností je důležité pro vstup do 1. ročníku ZŠ a další vzdělávání. Volná místa v LogArte CentrUm : Rozšiřujeme tým - částečný či plný úvazek klinického logopeda/logopeda Rozšiřujeme tým o klinického logopeda / logopeda v soukromé ambulanci LogArte CentrUm v Praze Pro soukromou ambulanci klinické logopedie LogArte CentrUm v Praze 9 hledáme klinického logopeda / logopeda na částečný (s možností růstu do 1,0) nebo plný úvazek. Možnost nástupu dle dohody. Nabízíme Částečný / plný pracovní úvazek Rozložení pracovní doby dle dohody Seberealizaci v příjemném kolektivu a pracovním prostředí Plně vybavená logopedická ambulance Pokračování terapeutické práce v zavedené praxi s motivovanými klienty, kteří na sobě aktivně pracují Pracovní smlouva na dobu neurčitou Benefity k platu 5 týdnů dovolené Stravenkový paušál Telefon s tarifem neomezeného volání v ČR s internetem Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na odborné vzdělávání Možnost týmové spolupráce s kolegyněmi logopedkami a dalšími specialisty Podpora v dalším vzdělávání a profesním rozvoji Možnost poskytnutí garance v rámci předatestační přípravy Pracovní náplň Diagnostika a samostatné terapeutické vedení dětských i dospělých klientů v širokém spektru logopedických problematik Důsledné vedení elektronické zdravotnické dokumentace Konzultace pacientů v rámci týmové spolupráce Požadavky Schopnost komplexního přístupu ke klientům Komunikativnost a příjemné vystupování Schopnost samostatné práce Ochota k dalšímu vzdělávání v oblasti klinické logopedie Schopnost týmové spolupráce (blízká spolupráce s dalšími specialisty) Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem na adresu lucie@logarte.cz Na nového kolegu či kolegyni se za LogArte CentrUm těší Lucie Krejčová Logopedie pro dospělé Logopedie není jen pro děti. Některé řečové obtíže – nesprávně tvořené hlásky (dyslálie/patlavost), poruchy tempa (breptavost) a plynulosti řeči (koktavost) přetrvají do dospělosti. Logoped je tu také pro lidi po poúrazových stavech hlavy, cévních mozkových příhodách, kteří trpí v různé míře poruchou porozumění a verbálního vyjadřování (afázie) či motorickou poruchou řeči (dysartrie). Budete na správné adrese, i pokud jste subjektivně nespokojeni se svým rétorickým projevem. Řečový projev souvisí např. se správným dýcháním, tvorbou hlasu, přesnou artikulací, modulací a intonací, frázováním a logickým členění vět, i neverbální komunikací. 10 rad jak trénovat logopedii - logopedická cvičení : 10. Jako rodiče máte největší vliv na rozvoj jazykových kompetencí svého dítěte. Nikdo nemůže udělat více než Vy :-) Klíčové je věřit ve společný úspěch a zůstat optimisty, i když se nám logopedie zrovna zcela nedaří podle našich představ (např. i přes mnohá opakování dítě stále chybuje, jedna hláska se podařila vyvodit rychle a další se „courá“ apod.). Jsme to my dospělí, kteří vydrží podporovat dítě, které zrovna neprospívá. Neupozorňujeme na to, co se nedaří, posilujeme to dobré. Vždy oceníme každé zlepšení (i když není rovnou stoprocentní). Dobře sehranou týmovou prací celé rodiny budete nejen úspěšní, ale Váš kladný a podporující přístup k tomu co „je třeba“ bude dobrý vzor pro Vašeho syna či dceru i do budoucna. Pomáháme - společenská odpovědnost : Zoopark Zájezd Chcete také mluvit jako chytrá kmotra liška? Naše klienty provázíme na cestě za krásnou a správně tvořenou řečí tak, že nakonec mohou mluvit jako chytrá kmotra liška. Klinická logopedie LogArte CentrUm se tak stala adoptivním rodičem lišky korsaka v Zooparku Zájezd. Zoopark Zájezd najdete blízko Prahy v obci Zájezd. Rozhodně navštivte hezkou zoo pro děti i dospělé. Napsali o nás Firmy.cz a Mapy.cz Google.cz Přidejte Vaše hodnocení na Google.cz ZnamyLekar.cz Přidejte Vaše hodnocení na ZnamyLekar.cz Lucie Krejčová - ZnamyLekar.cz // Kontakt Člen Asociace klinických logopedů, člen České arteterapeutické asociace. Registrované zdravotnické zařízení v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb LogArte s.r.o. Zdravotnické zařízení (LogArte CentrUm) má na obor klinická logopedie smlouvu se zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - VZP (111) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - VoZP (201) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - OZP (207) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - ZP MV ČR (211) RBP, zdravotní pojišťovna (213) Pojištěnci zdravotní pojišťovny 205 si hradí péči sami. Pro ošetření hrazené zdravotní pojišťovnou JE NUTNÉ na první návštěvu PŘINÉST DOPORUČENÍ (Poukaz K) k logopedické péči vystavené lékařem. Doporučení - Poukaz K vystavuje praktický lékař/pediatr či specialista (ORL, foniatr nebo neurolog). Bližší informace naleznete v ceníku. Vaši návštěvu je nutno domluvit předem – telefonicky či mailem. Domluvené sezení je závazné, bezplatně jej lze zrušit telefonicky či sms zprávou 24 hodin předem před domluveným termínem.
LogArte CentrUm - klinická logopedie a další obory  Drahobejlova 1413/41, Praha 9 - Libeň  tel: 777 264 242  lucie@logarte.cz  
Copyright © 2014–2024 LogArte CentrUm

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.003   login